Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές του Δ. Ι.Ε.Κ. Ορεστιάδας ότι πλέον λειτουργεί η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://iek-orest.evr.sch.gr/openeclass/


Category: Χωρίς κατηγορία