Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. (Δημοσίων και Ιδιωτικών, που έχουν τελειώσει τουλάχιστον το Α΄ εξάμηνο κατάρτισης ) και επιθυμούν να μετεγγραφούν στο Δ. ΙΕΚ Ορεστιάδας, πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής στη διεύθυνση του Δ. ΙΕΚ Ορεστιάδας συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Ατομικός φάκελος καταρτιζομένου (Χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από το ΙΕΚ αποχώρησης, μετά από αίτησή του)

2. Το τελευταίο ατομικό εκκαθαριστικό (ή οικογενειακό σε περίπτωση μη ύπαρξης ατομικού) το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000?.(Αφορά μόνο καταρτιζόμενους Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:Από 1η Σεπτεμβρίου 2016 έως 20η Σεπτεμβρίου 2016.


Category: Χωρίς κατηγορία