Διευθυντής: Μηνάς Μήνογλου

Υποδιευθυντής:Παναγιώτης Χατζόγλου
Διοικητικός Υπάλληλος: Χρήστος Παππάς