Διευθυντής Δ. ΙΕΚ Ορεστιάδας

Μηνάς Μήνογλου MEd & MSc

Υποδιευθυντής Δ. ΙΕΚ Ορεστιάδας

Σταμάτιος Αποστολούμης

Γραμματεία

Παναγιώτης Χατζόγλου