Διευθυντής Δ. ΙΕΚ Ορεστιάδας

Μηνάς Μήνογλου MEd & MSc

Γραμματεία

Παναγιώτης Χατζόγλου